120th Philippine Independence Day Celebration in Montreal

Kalayaan 2018: Pagbabagong Ipinaglaban, Alay sa Masaganang Kinabukasan

Leave a Reply