Uncategorized

Budget 2019: Investing in the Middle Class to Grow Canada’s Economy

todayMarch 19, 2019 24

Background
share close

Noong 2015, ang mga masisipag na Canadians ay nagpatunay na pag gusto nating lumakas ang
ekonomiya, ang unang dapat gawin ay palakasin natin ang middle class.
Ang mga kababayan natin ay pinili ang gobyerno na ito upang bigyang-puhunan ang mga middle class at
sa mga nagsusumikap na makasali dito.
Kapag namumuhunan sa middle class, namumuhunan tayo sa mga kababayan natin at maaaring bigyan
tulong ang mga kababayan na nangangailangan. Ang pag-invest sa ating bansang Canada ay upang
maging mas malakas, at mas gumanda ang kapalaran ng ating bansa para sa ngayon at para sa darating
na panahon.
Upang mapatuloy pa ang magagandang gawain ng Gobyerno natin, ang Ministro ng Pananalapi Bill
Morneau ay isinalang ang Budget 2019 – Investing in the Middle Class
Ang Budget 2019 ay ang susunod na hakbang para sa plano ng ating Gobyerno upang lumago ang
ekonomiya at patuloy na ibaba ang pederal debt to GDP (gross domestic product) ratio.
Sa Budget 2019, iminungkahi ng Gobyerno na:
 Gawin ang pagbili ng mga bahay na mas abot-kaya para sa first time home buyer: ipapatupad
ang ‘First Time Home Buyer Incentive.’ Ito ay ang shared equity mortgage program na
puwedeng magpababa ng bayad sa mortgage pag gusto ng ating mga kababayan na bumili ng
bahay nila sa unang pagkakataon. Itataas rin nang Gobyerno ang access sa ‘Registered
Retirement Savings Plan’ para sa gustong bumili ng bahay.
 Tulong para sa mga manggagawa na may gustong mag-aral. Ang bagong “Canada Training
Benefit,” upang suportahan ang mga kababayan na gustong mag aral upang mapasama sila sa
middle class. Magbibigay suporta sa kanilang kita kung nais nilang mag-aral ng bagong
kakayahan sa kanilang mga trabaho. Ang ating Pederal na Gobyerno at ang ating probinsyal na
Gobyerno ay mag sasanib pwersa para sa mga manggagawa upang meron silang kaligtasan sa
trabaho pag wala silang kita.

 Ihanda ang ating mga kabataan para sa magandang trabaho. Importante sa atin ang edukasyon
kaya ang ating Gobyerno ay binaba ang interest rates nang ‘Canada Student Loans’, pinahabaan
ng Gobyerno ang grace period. Ngayon, anim na buwan na ang walang interest sa utang
pagtapos ng eskuwela, at ang Gobyerno ay maglilikha ng 84,000 na mga bagong magagandang
trabaho para sa mga estudyante kada taon hanggang sa 2023-24.
 Tulungan ang mga Canadians para sa kailangan nilang gamut: Nagpasimula na ng plano ang
ating Gobyerno para sa “National Pharmacare Plan” gagawin nila ang bagong “Canada Drug

Agency” na magpapababa ng gastos sa gamot para sa mga kababayan ng halos $3 bilyon kada
taon.
 Suportahan ang mga matatanda na pumiling magpatuloy na mag trabaho at merong
mababang kita. Ang Gobyerno ay magbibigay suporta sa pamamagitan ng “Guaranteed Income
Supplement” exemption upang mas makapag-ipon ang ating mga matatandang kababayan.

 Suportahan ang mga proyekto ng ating mga munisipalidad. Ang panukala ng Gobyerno na
“one-time top-up” na nagkakahalaga ng $2.2 bilyon sa pamamagitan ng pederal gas tax fund,
itong pondo na ito ay magiging doble mula sa pangako ng Gobyerno para sa ating mga
municipalities noong 2018-2019.
 Bibigyan ang lahat na mga Canadians ng akses sa mabilis na internet para lahat ng mga bahay
at negosyo ng ating mga kababayan, upang mapabilis at umabot sa 50 Mpbs high-speed ang
kanilang internet kahit saan sila naninirahan.

 Bawasan ang gastos sa enerhiya sa pamamagitan ng pakikipagtuwang kasama ang Federation
of Canadian Muncipilaties upang madagdagan ang kahusayan ng enerhiya sa mga tirahan,
komersyal at sa mga gusali, at sa pamamagitan ng pagpapasok ng isang bagong insentibo para
sa pagbili ng bateryang elektriko o gamit ang hydrogen fuel cell vehicles na nagkakahalagang
$45,000 ayon sa maypabrika.
 Lalong pagsulong ng kasunduan kasama ang mga Katutubo sa pamamagitan ng bagong
panukala upang mas lalong pabutihin ang kalidad ng buhay para sa First Nations, Inuit and Métis
Peoples sa Canada at pag suporta ng self-determination sa pamamagitan ng pag-invest sa pag
papaayos ng kalidad ng tubig; pagaalaga, pagbubuhay, at pag tataguyod ng mga wikang
katutubo; lalong pagbubutihin ang kalidad ng edukasyon at ng pangangalaga sa kalusugan para
sa mga batang katutubo na naaayon sa kanilang kultura; at pag susuporta sa pag tatag ng mga
negosyong pagmamay-ari ng mga katutubo.
Sa bagong mga investments sa Budget 2019, kasama ang mas mababang buwis, mas maraming pera ang
matitara sa bawat bulsa ng mga mamamayan bawat buwan at dahil mas maraming oportunidad para sa
mas mahuhusay na mga trabaho, may magandang dahilan ang mga middle class Canadians na mas may
kumpiyansa sa kung ano man ang hinaharap para sa kanilang sarili at sa kanilang mga pamilya.

“Halos apat na taon ang nakalipas, ang mga Canadians ay pumili ng plano para sa ikabubuti ng ating
kapakanan : mabubuting trabaho na maayos ang pasahod; tulong para sa mataas na gastusin sa
pamumuhay; koneksyon sa komunidad; at mahuhusay na oportunidad para sa ating mga kabataan at sa
susunod pang henerasyon. Ito ang priyoridad para sa ating mga Canadians at ito ang ipinamamahagi ng
ating pamahalaan para sa lahat. Ang Budget 2019 ay ang susunod na hakbang para sa mas matibay na
ekonomiya na mag bibigay ng mas maluwag na buhay para sa nakakarami at para sa kalahatan nating
mga Canadians.” Bill Morneau, Ministro ng Pananalapi

Written by: DJ Yuwie

Rate it

Previous post

Uncategorized

Coalition call for Independent Investigation on Brutality of Security Personnel of Service Transit de Montreal (STM)

Today a press conference was called by the City Councillors of Snowdon and Darlington together with the Coalition of organizations in Montreal. Councillors Marvin Rotrand of Snowdon and Lionel Perez of Darlington calls for the support from the public and calling the attention of the city administration lead by Mayor Valerie Plant to have an Independent Investigation regarding the incident that happen last March 7, 2019 at one of the […]

todayMarch 19, 2019 71

Post comments (0)

Leave a reply

Live Stream
Sorry, there is nothing for the moment.
YouTube Channel
Sorry, there is nothing for the moment.

LISTEN WITH YOUR APP

0%
Skip to toolbar