News

Nakapasa sa Kongreso ng Canada ang Proposisyong kilalanin ang buwan ng Hunyo bilang Filipino Heritage Month Ni Salma Zahid

todayNovember 6, 2018 32

Background
share close

Ipinagmamalaki kong tumayo sa loob ng Kapulungan ng mga Karaniwan ng Canada noong ika-30 ng Oktubre habang nagkakaisa naming opisyal na ipinasa ang aking pribadong proposisyon, M-155, upang itakda ang buwan ng Hunyo bilang Filipino Heritage Month sa buong Canada.

Ang ating pag kakaiba sa isa’t isa ay atin din sanhi ng kalakasan sa Canada. Dahil dito, isa tayong bansang malakas at malugod na tumatanggap ng lahat ng taong may iba’t ibang pinagmulan. Tayo ay isang bansa kung saan may tunay at patas na pagkakataon na magkaroon ng mas magandang buhay ang mga tao para sa kanilang sarili at sa kanilang mga pamilya. Isang mahalagang bahagi ng kalakasaan na ito ay ang ating komunidad na Filipino-Canadian.

Ipinagmamalaki kong ilahad ang M-155 sa ngalan ng komunidad ng Filipino sa Canada. Ang proposisyong ito ay kinikilala, ipinagdiriwang, at ipinapalaganap ang kaalaman tungkol sa komunidad ng Filipino sa Canada. Isa rin itong paraan ng pagpapakita ng opisyal na pagpapahalaga ng ating Pamahalaan sa komunidad ng Filipino para sa kanilang mahalagang kontribusyon sa buong kasaysayan ng Canada at para sa pagtulong nitong gawing masagana at masiglang lugar ang ating bansa sa kasalukuyan.

Ang mga Filipino ay ang pinakamabilis na lumalaking komunidad sa Canada. Ang mga Filipino-Canadian ay patuloy na gumagawa ng pagbabago sa mga komunidad sa iba’t ibang panig ng bansa at sa ibat’ ibang katungkulan – mula sa mga mang-aawit gaya ng finalist ng Canadian Idol na si Elena Juatco hanggang sa mga atletang tulad ng soccer star na si Jonathan de Guzmán. Si Rey Pagtakhan ay ang unang Filipino-Canadian na MP at miyembro ng gabinete, at ang namayapang si Senador Tobias Enverga ay isang tagasulong para sa kanyang komunidad sa Senado. Makakatulong ang Filipino Heritage Month na maipagdiwang ang mga mahahalagang kontribusyon ng mga Filipino-Canadians na syang dahilan upang mas lalong lumakas at yumaman sa kultura ang ating lipunan sa Canada.

[espro-slider id=3639]

Mula pa noong 1930, karamihan sa unang henerasyon ng mga Filipino-Canadian ay kadalasan mga babaeng nagtatrabaho bilang mga nars, mananahi, guro, at mga empleyado sa sektor ng kalusugan. Marami sa kanila ang gumawa ng malaking pagsasakripisyo na iwanan ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas upang makapagtaguyod ng mas magandang buhay para sa kanila rito sa Canada.  Nangarap silang balang-araw ay makakasama rin nilang muli rito sa Canada ang mga pamilya nila, ngunit sa kasamaang-palad ay hindi iyon palaging natutupad.

Natukoy ng ating Liberal na pamahalaan na napakaraming pamilyang Filipino ang nawalay na nang masyadong matagal sa ilalim ng dating Konserbatibong pamahalaan. Kaya naman sa loob ng mga huling nakaraang taon, gumawa kami ng mga makabuluhang pagbabago sa Parents and Grandparents Sponsorship Program at nasa proseso kami upang mas maagang maipagsamang muli ang mga pamilyang apektado ng Live-in Caregiver Program sa pamamagitan ng pagbawas ng backlog sa pag proseso na matatapos sa katapusan ng taong ito. Nag dagdag din kami ng bagong benepisyo para sa mga taong nag-aalaga ng miyembro ng pamilya na nasa hustong gulang na may malubhang sakit o pinsala – na nagdaragdag ng hanggang 15 linggo ng mga benepisyong EI. Nakakatulong ito para sa mas marami pang Canadian na suportahan ang kanilang mga mahal sa buhay sa mga panahong pinakakailangan nila ito.

Ang pagtaguyod ng diverse at mapagsamang lipunan sa pamamagitan ng pagsusulong at paghihikayat ng kaalaman, pag-unawa, at paggalang sa iba’t ibang kultura ay isa sa mga pangunahing priyoridad ng ating Pamahalaan.  Ngayong itinakda na ang Hunyo bilang Filipino Heritage Month, maipagpapatuloy nating isagawa ang ating mga prinsipyo. Lubos kong ipinagmamalaki ang pagsisikap ng ating pamahalaan na suportahan ang mga komunidad ng Filipino sa buong bansa.

Umaasa akong magdiwang kasama ang komunidad ng Filipino sa susunod na buwan ng Hunyo. Mabuhay!

Si Salma Zahid ay isang Miyembro ng Parlyamento para sa Scarborough Centre, at isa siyang miyembro ng Liberal na Partido ng Canada. Ang kanyang website ay szahid.liberal.ca

Written by: DJ Yuwie

Rate it

Previous post

News

Motion recognizing June as Filipino Heritage Month passes Canada’s Parliament By Salma Zahid

I was proud to stand in the House of Commons on October 30th as we unanimously passed my private Member’s motion 155, officially designating the month of June as Filipino Heritage Month across Canada. Diversity is Canada’s strength. We are a diverse and welcoming country where people of all backgrounds can have a real and fair chance at making a better life for themselves and their families, and a key […]

todayNovember 6, 2018 269

Post comments (0)

Leave a reply

Live Stream
Sorry, there is nothing for the moment.
YouTube Channel
Sorry, there is nothing for the moment.

LISTEN WITH YOUR APP

0%
Skip to toolbar